Schoolreglement 2019 -2020

Het schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.

Klik hier voor het schoolreglement.