Praktische informatie

Pedagogisch Project GO!

Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen.

Klik hier voor het PPGO!

Belangrijk

  • Ochtendtoezicht vanaf 8.15uur. Kinderen mogen niet vroeger aanwezig zijn.

  • Woensdagmiddagtoezicht tot 12.20uur. Avondtoezicht tot 15.15uur. 

 

In het belang van uw kind en uit respect voor de leerkrachten vragen wij u dat de kinderen op tijd op school zijn.

Te laat komen is storend voor iedereen. 

Lestijden

ma      8.30u - 15u

di         8.30u - 15u 

woe     8.30u - 12.05u

don      8.30u - 15u

vrij       8.30u - 15u

Schoolreglement 2018-2019

Het schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.

Klik hier voor het schoolreglement.